Продажбите на кухненски ролки нарастват

06 Юни 2017 г.

Продажбите на кухненски ролки нарастват с 9% в обем и със 7% в стойност

Автор: Amazon.com

Продажбите на кухненски ролки нарастват рекордно за последната година. В обем те са се увеличили с 8.9%, а в стойност с 6.7% за годината до април 2015 г. по данни на "Nielsen България". Този ръст идва на фона на спад в обем (-5%) и в стойност (-2.3%) за предходния 12-месечен период и е най-високият в категорията на тишу продуктите.

Интересно е, че описаната динамика е съпроводена от значителен скок в средната цена на кухненските ролки, който обаче се случва през годината на спада - до април 2014 г. Тогава средната цена на бройка нараства почти с 30 ст. - от 0.88 лева на 1.16 лева, като през тази година дори намалява леко и е 1.14 лева.

Най-продавани са

Разфасовките от две кухненски ролки

които имат 82% от обемите на пазара за последния изследван период. За две години делът им се е увеличил с два процентни пункта, изцяло за сметка на по-големите разфасовки, които съответно имат 18%. Кухненската ролка в опаковка от две струва 1.15 лева средно за годината до април, което е с 21 ст. повече, отколкото преди две години. Средната цена на ролката в опаковка от три е 1.08 лева. Ръстът при нея за същия период е едва четири стотинки.

Предпочитани са

Двупластовите кухненски ролки

които имат 60% от обемите на пазара за годината до април 2015 г. Предпочитанията обаче определено се изместват към трипластовите с дял от 38% за последния изследван период. В сравнение с преди две години двупластовите ролки са загубили девет процентни пункта от дела си, а трипластовите са добавили десет пункта. Единият пункт е за сметка на категорията "други", чийто дял намалява от три на два процента.

Средната цена на двупластовата ролка е приблизително еднаква с тази на трипластовата. Те са съответно 1.10 лева и 1.12 лева и са се увеличили с по 20 ст. в сравнение с преди две години. При въпросните "други" разфасовки средната цена е скочила от 50 ст. на 2.60 лева за ролка, очевидно заради промяна на продуктите, отчитани в тази категория.

Пазарът е в полза на

Продуктите българско производство

Те имат 61% дял в обем при 39% за вносните кухненски ролки за дванадесетте месеца към април 2015 г. Делът на местните продукти за последните две години се е увеличил със седем процентни пункта за сметка на вторите. Преди две години една кухненска ролка българско производство е струвала средно 0.84 ст., или с 10 ст. по-малко от вносната. За последния изследван период цените са почти изравнени - 1.13 лева за българска ролка и 1.16 лева за вносна.

Динамиката по търговски канали показва свиване в

Дела на хипер- и супермаркетите

в полза на всички останали търговски канали. Магазините над 300 кв.м са загубили 16 пункта от пазарните си позиции в обем за последните две години и сега имат 41%. Девет пункта са отишли при големите магазини – между 40 и 300 км.м, чийто дял е 31% дял. Четири пункта е взела традиционната търговия, която е с 20%, и два - специализираните магазини за битова химия с 8%.

Преди две години обаче средната цена на кухненската рола в хипер- и супермаркетите е била най-ниска - 0.81 лева за бройка, ако не се броят специализираните магазини със средна цена от 0.78 лева. Сега най-големите магазини са и най-скъпи по отношение на тази категория. Средната цена на брой в тях се е увеличила с 50 ст. за две години и за последния изследван период е 1.31 лева. Специализираните магазини са втори в това отношение – средна цена от 1.14 лева за брой. Изобщо, ако преди две години колкото по-голям е бил магазинът, толкова по-евтини са били кухненските ролки в него, сега тенденцията е точно обратната. Най-ниски са цените в магазините до 40 кв.м - 0.99 лева за брой средно, следвани от големите магазини - 1.01 лева за брой.

Новини

Подаряват дървета срещу чували със смет в Куклен
06 Юни 2017 г.
Снимка: Община Куклен Масово почистване на територията на Община Куклен се проведе в събота – 4 юни. Инициативата е подкрепена от Авиобаза „Крумово” и от Регионалната дирекция по го...
Продажбите на кухненски ролки нарастват
06 Юни 2017 г.
Продажбите на кухненски ролки нарастват с 9% в обем и със 7% в стойност Автор: Amazon.com Продажбите на кухненски ролки нарастват рекордно за последната година. В обем те са се увеличили с 8.9%, а в стойност с ...